11Tips voor het beheer

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

 

1.1Ikoon van de maand

De ikoon van de maand wordt getoond op de intro-afbeelding op de homepage. Selectie van de ikoon van de maand gebeurt in de collectieregistratie (zie hiervoor de documentatie van deze applicatie).

Van belang is te weten dat de intro-afbeelding wordt gecached door een zelf ontwikkelde extensie. Zolang deze cache niet wordt geschoond, verandert de intro-afbeelding niet.
Schonen van de cache gebeurt in de Typo3-BE door te klikken op de icon (boven in het scherm) om de gehele cache te legen (dus niet alleen de cache voor de frontend).

N.B. Op gezette tijden wordt de cache automatisch geschoond. In de programmatuur is ingesteld dat  de cache iedere 24 uur wordt geschoond.

1.2Gallery op de homepage

De selectie van de afbeeldingen voor de gallery vindt plaats in de collectieregistratie (zie hiervoor de documentatie van deze applicatie).

Evenals voor de ikoon van de maand geldt hier dat de cache moet worden geschoond om wijzingen zichtbaar te krijgen.

1.3Wijzigen van paginatitel

Wijzigingen van een paginatitel is op zich geen probleem. Het kan een probleem worden als het url-segment van de pagina (onder de tab “algemeen”) wordt ververst. Zoekmachines hebben nog de “oude” url geïndexeerd en onder die url wordt de betreffende pagina niet meer gevonden.
Geef een dergelijke wijziging door aan de technisch beheerder; hij kan de betreffende url’s toevoegen aan de vertaaltabel in de “notFound” pagina.

Attentie: Wanneer je in een boomstructuur van pagina’s op een hoger niveau de paginatitel wijzigt, dan werkt dat niet automatisch door in de url-segmenten van de onderliggende pagina’s. Wijzig daarom eerst het url-segment van de pagina met de gewijzigde titel en werk dan van boven naar beneden in de boomstructuur.