2Start

Onderhoud van de website gebeurt in de Backend.

Adres: http://www.ikonenmuseumkampen.nl/typo3

Tijdelijk: http://responsive.wimroukema.nl/typo3

 

Getoond wordt een inlogscherm.

 
 

Log in met je userid en password.

Door te klikken op “password forgotten” kun je je wachtwoord wijzigen. Procedure:

 

Resultaat: het beginscherm van Typo3, met de volgende onderdelen:

 

 

Typo3 zet het logoutprocess in gang na een periode van inactiviteit van 1 uur. Er volgt een waarschuwing en je kunt de logout uitschakelen.
Ben je uitgelogd, dan kun je direct weer je password invoeren om  in te loggen.
Advies: Ververs het scherm (F5) en dan weer inloggen. Waarom? De gebruikte versie van Typo3 handelt het opnieuw inloggen niet goed af.

1.1De modules

 
 

Functies van de verschillende  modules onder “Web”:

 

Onder “Bestand”:

 

 

1.2De paginastructuur

 
 

Een deel van de boomstructuur van de pagina’s van de website. Een deel is opengeklapt (bv. Bezoeken), een ander deel is ingeklapt (bv. Actueel).

De “Root” pagina is de kapstok waaraan alle pagina’s zijn opgehangen. Het is geen reële pagina op de website.

 

Een aantal icoontjes zijn te zien:

 
 

 We zien hier standaardpagina’s. Staat er een pijltje bovenop de standaardpagina, dan         hebben we te maken met een shortcut, d.w.z. een koppeling naar een onderliggende pagina.         Meestal is dat de eerste onderliggende pagina. Een shortcut pagina heeft zelf geen inhoud.

Met de muis kunnen pagina’s worden verschoven in de boomstructuur. In volgorde, maar een pagina kan ook in een andere hiërarchie worden gehangen.
Voorbeeld: Publicaties in boeken kun je verschuiven onder Educatie.

Meer functies:

 

Werken meerdere mensen aan de website, dan biedt Typo3 indien nodig de helpende hand.

 
 

Het icoontje bij de Home pagina geeft aan dat iemand anders ook bezig is met het bewerken van deze pagina. Door met de muis op de “pagina-icoon” te gaan staan, kun je zien wie met het onderhoud bezig is.

 

Boven de paginastructuur ziet u:

 
 

Na klikken op “+”:

 
 

Drie paginatypes worden getoond:

  1. 1.Standaardpagina, 

  2. 2.Shortcut 

  3. 3.External link (naar andere website) 

Doel is, toevoegen van een pagina aan de boomstructuur.
Sleep met de muis een paginatype naar de gewenste plek in de boomstructuur.

Overige symbolen:

1.1De Werkruimte

Bovenstaande tekst zegt voldoende, hoe te beginnen na het inloggen. Standaardbegin is de pagina-module. Je kunt uiteraard direct beginnen met een ander module te selecteren.
 

De opbouw van de werkruimte is afhankelijk van het gekozen module. De verschillende mogelijkheden komen later aan de orde.

 

1.2De header

Linker deel

 
 

Met de menu-icoontjes kun je resp. het moduledeel en de paginastructuur in- en uitklappen.

Verder is het versienummer van Typo3 te zien.

 

Rechter deel:

 
 

Met de bliksemschicht wordt de totale (FrontEnd)cache geschoond. Niet aan te raden. Kies voor de mogelijkheid om de cache voor een bepaalde pagina te schonen.

Klik op “Hester” om uit te kunnen loggen.

De overige icoontjes zijn niet van belang, naar mijn oordeel. Uitproberen is een optie, zelf heb ik ze nooit nodig gehad.